Wie trekt waar de blockchain-kaart in de publieke sector?

Back

PROOF OF CONCEPT: LEVENSLOOP

In de toekomst zou bijvoorbeeld de registratie van een nieuwe persoon rechtstreeks in de blockchain kunnen gebeuren. Alle latere identificaties van die persoon (geboorteaktes, huwelijk of samenwonen, documenten voor het verkrijgen van steunmaatregelen, enzovoort) gebeuren dan via de blockchain. De gegevens zijn uitwisselbaar, wat betekent dat er met de registratie van het kind meteen een flow aan nieuwe transacties/registraties in gang kan worden gezet, bijvoorbeeld de aanvraag van kraamgeld en kindergeld op basis van het geboorteattest, een afspraak bij Kind en Gezin, een plaats in de kinderopvang, enzovoort. Uiteindelijk zal dit leiden tot een situatie waarbij de stad geen enkele reden meer heeft om aan de burger bewijzen te vragen over de correctheid van zijn persoonlijke gegevens en statussen. Geen nood meer aan het afleveren van allerhande attesten, aktes burgerlijke stand, rijbewijzen, reispassen, vergunningen e.d.

Sponsors / partners
Stad Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs, de Vlaamse overheid, Federale overheid en V-ICT-OR
Blockchainplatformen
Multichain / Monax
Blockchaintype
Public
Creators
Kunstmaan / Accenture
Status
Work in Progress
Release Date
28 juni 2017
Address
Antwerpen